London goths, 2009. Gotta love neo-victorian fishtail skirts. (source)

London goths, 2009. Gotta love neo-victorian fishtail skirts. (source)